Search form

Mark 8:11

Farizɛn 'nɔn 'ka Zozi 'le 'wɩ 'ci manlɛ dɩ

(Mt 16.1-4; Lk 12.54-56)

11Farizɛn 'nɔn 'ta, ɛn o -sa -fɔdɩ 'sia Zozi 'va. -A man -tandɩ -le "wɛan, waa laabʋ -yrɔ 'nan, -te -yee -kɔladɩ "sia Bali va bɛ, 'e 'lɛbo "fɔ wɩ -tʋ drɛ laji.