Search form

Mark 8:12

12Zozi flin -vɛɛ, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn 'ka -naagʋnɔn, 'lɛbo "fɔ wɩ nɛn kaa -wɛɛman? Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, wa'a 'lɛbo "fɔ wɩ -tʋ -kɔɔnman 'ka -naagʋnɔn lɛ dɩ.»