Search form

Mark 8:38

38-Naagʋnɔn 'o 'fli cɛɛn Bali man, ɛn o ya 'wɩ 'wlidɩ "kaga "drɛnan. Min nɛn, yra -a -tɛ o 'lɛ -a vɩdɩ -a 'nan 'e ya 'an -sruzan 'a bɛ, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ, 'mɛn 'wɩ vɩdɩ -wlɛ yra -a -tɛ bɛ, Blamin -pɩ -yee vɛ yra -tɛa "nyian tʋ nɛn e -taa "man "bɛ -a man. E -taa 'e "tɩ "le 'tɛ 'san 'lee 'e "tɩ "le 'pasianɔn 'le 'tɛ 'san da.»