Search form

Mark 9:1

1Ɛn Zozi -a 'le 'sran -a vɩdɩ -a 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, 'ka pɛɛnɔn nɛn 'an 'lɛ 'gʋɛ, ka'a 'cɛan -kaadɩ man 'vaa -e 'ka yɩ 'nan Bali mingɔnnɛn -blɩdɩ 'sia 'yee 'plɛblɛ 'a dɩ.»