Search form

Mark 9:14

Zozi -yʋ -wlidɩ "pin 'nɛn 'tʋ -sru

(Mt 17.14-21; Lk 9.37-43)

14Zɩ Zozi 'lee 'e -srunɔn yaaga zɩɛ, o "ta bɔa -a -srunɔn plɔɛn nɛn o -fʋ pɔn wlu bɛ o man bɛ, ɛn o min "kaga 'yɩ, te waa -srunɔn 'bɔ 'si -fɔ. Bali -le 'fluba 'ci vɩnɔn a o yei, te o -sa -fɔa 'o 'vale -a -srunɔn 'bɔ 'a.