Search form

Mark 9:25

25Zɩ Zozi -a 'yɩ 'nan, minnun a -tanan "kaga "bɛ, ɛn yaa 'vɩ -yʋ -wlidɩ "lɛ yra 'tɔndɔn 'a 'nan: «-Yʋ -wlidɩ "nɛn e 'nɛn 'gʋɛ -a dra bobo -a bɛ, 'i 'si -a -sru! Te 'i 'ta "nyian -a -sru "fo "dɩ!»