Search form

Mark 9:26

26-Yʋ -wlidɩ 'bɔ -paandɩ 'sia, ɛn e 'nɛn 'bɔ nyɔɔn 'plɛblɛ, -a -nan nɛn e 'si -a -sru. 'Nɛn 'bɔ yra flɩɩ "le min -kadɩ -le 'wɩ 'zʋ. Ɛn min "kaga -a vɩdɩ 'sia 'nan: «E -ka.»