Search form

Mark 9:43

43-Te 'i 'pɛ 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'cɛn 'i man! Kɔɔ -te i wla 'i 'pɛ -tʋwli "a 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a va bɛ, 'bɛ "yi mlin -kʋdɩ 'tɛ 'va te 'i 'pɛ a "fli "bɛ -a da. 'Tɛ zɩɛ ya'a 'driman 'li "fo "dɩ.