Search form

Mark 9:47

47Ɛn -te 'i yiɛ 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'si "ji! Kɔɔ -te i -wla 'i yiɛ -tʋwli "a Bali -le mingɔnnɛn trɛ da bɛ, 'bɛ "yi mlin -kʋdɩ 'tɛ 'va te 'i yiɛ a "fli "bɛ -a da.