Search form

Matie 10:15

15Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, yi nɛn Bali minnun -le tin "baa bɛ, 'fla zɩɛ -a da 'nɔn 'o yra ye 'plɛblɛ. E "mlian Sodɔm 'nɔn 'lee Gomɔr 'nɔn 'le yra yɩdɩ da.»