Search form

Matie 10:18

18'Mɛn "wɛan o -ko 'ka 'a -kɔnmandannun 'lɛ, ɛn o -ko 'ka 'a mingɔnnɛnnun 'lɛ. Fɛ zɩɛ -a -nan nɛn ka 'mɛn 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ. Ka dra 'mɛn 'wɩ 'nan yɩnɔn 'a o 'lɛ, ɛn ka dra "nyian 'mɛn 'wɩ 'nan yɩnɔn 'a minnun o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o 'lɛ.