Search form

Matie 10:2

2Min -fuda "fli "nɛn Zozi o 'si "va 'yee 'pasianɔn 'a bɛ, o 'tɔ nɛn 'gʋ: Simɔn nɛn waa laabo "nyian Piɛri bɛ, 'lee 'e "bʋɩ Andre, 'lee Zebede -pɩ Zaji 'lee 'e "bʋɩ Zan,