Search form

Matie 10:21

21Tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ bɛ, "bʋɩ -mie 'e 'bɔ 'fli "bʋɩ -nɔan "minnun lɛ 'nan 'o -tɛ. Ɛn "nyian 'nɛn "tɩ -mie 'yee 'nɛn -nɔan "minnun lɛ 'nan 'o -tɛ. 'Nɛnnun -mienun wuanla 'o "tɩ 'lee 'o "bʋ "man 'nan minnun 'e o -tɛɛ.