Search form

Matie 10:26

Te 'ka "klan min lɔ dɩ!

(Lk 12.2-9)

26«Pian minnun nɛn o 'wɩnun zɩɛ -a dra 'cɛɛ bɛ, te 'ka "klan -wlɔ "dɩ! Kɔɔ 'wɩ nɛn e ya tian 'e yɔɔdɩ minnun man bɛ, -a ta -taa "bɔlɛa. Ɛn 'wɩ pɛɛnɔn nɛn minnun 'ka tian -a tɔa dɩɛ, -a -ci -taa 'silɛ -wlɛ.