Search form

Matie 11:12

12Tʋ nɛn min -batize drɛzan Zan Bali -le 'wɩ vɩdɩ 'sia, 'trilii -e 'e bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ, minnun a 'o 'tɔdɩ lou 'nan te Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'e 'kʋ 'e 'lɛ dɩ. Ɛn minnun 'bɔ nɛn -wee 'wɩ a 'tɔndɔn zɩɛ, o ya "va 'nan 'e drɛ 'wee vɛ -a.