Search form

Matie 11:19

19'Bɛ nɛn 'gʋɛ 'an 'bɔ Blamin -pɩ -ta, "an "fɛ -ble, ɛn "an "wɛn -mlian, ɛn minnun -a 'vɩ 'an man 'nan: ‹Fɛ -blɩ -lagu nɛn 'maan, ɛn -wɛn -tɛzan nɛn 'maan.› Ɛn "nyian minnun -a 'vɩ 'an man 'nan: ‹'Sukɔlɛ 'sinɔn 'lee 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn bee nɛn 'maan.› 'Pian 'an drɛ wɩnun 'bɛ Bali -le 'wɩ 'tɔdɩ -ci -kɔɔnman.»