Search form

Matie 11:25

Zozi 'e "tɩ 'tɔ 'bɔ

(Lk 10.21-22)

25Tʋ zɩɛ -a man nɛn, Zozi Bali trʋ 'ba. Yaa 'vɩ 'nan: «'An "tɩ, yiɛ cɩ labli 'san -a, ɛn yiɛ cɩ 'trɛ 'san -a. Mɛin 'tɔ "yi "ve 'nan, 'wɩnun nɛn yia yɔɔ minnun nɛn 'o 'fli "siala 'wɩ 'tɔnɔn -a bɛ o man bɛ, yia ta 'bɔla minnun nɛn 'o 'fli drɛ nannannun -a bɛ -wlɛ.