Search form

Matie 11:27

27Fɛ pɛɛnɔn 'pɛba a 'e wʋdɩ 'an 'lɔ, 'an "tɩ yiɛ drɛ zɩ. 'An "tɩ 'saza 'bɛ 'an 'bɔ nɛn an cɩ -a -pɩ -a bɛ 'an -tɔa. Ɛn 'an 'bɔ nɛn an cɩ -a -pɩ -a bɛ 'an 'saza 'bɛ 'an "tɩ -tɔa. Ɛn "nyian 'an 'bɔ nɛn an cɩ -a -pɩ -a bɛ, min nɛn an ya "va 'nan 'an ta bɔala -yrɛ "bɛ, -a san 'bɛ 'an "tɩ -tɔa.