Search form

Matie 11:5

5'Wɩnun zɩɛ -nyrɛn 'gʋ: An yiɛ 'winɔn yiɛ 'lɛ 'sʋ. Minnun nɛn o -sran "tra "bɛ an o wluan lou. An -kogobe 'si -kogobe 'tɛnɔn man. An "trɔɛn "winɔn "trɔɛn 'lɛ 'sʋ. Minnun nɛn o -ka bɛ an o fuʋ. Ɛn an Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'vɩ 'yalɛ -tɛnɔn lɛ.