Search form

Matie 12:18

18«Bali "e 'nan:

‹'An 'suzan nɛn maan 'si "va "bɛ, -nyrɛn "bɛ.

Maan ye "yi ɛn -yee 'wɩ 'an 'ci "nranman.

An 'mɛn lei 'saun -nɔan -yrɛ.

Zɩ an min "siala min tɩglɩ 'a 'an 'lɛ bɛ,

-yɛɛ ve 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn lɛ.