Search form

Matie 12:28

28'Pian 'mɛn vɛ bɛ, Bali lei 'bɛ 'plɛblɛ -nɔan 'mɛn, ɛn an -yʋnun -pian "minnun -sru. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ -kɔɔnman 'nan Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'bɔla 'ka 'va.