Search form

Matie 13:21

21'Pian o 'ka 'o 'tɔdɩ "da 'plɛblɛ dɩ, -Te 'wɩ 'tɔndɔn bɔdɩ "sia o man, ɛn minnun 'tɛ 'padɩ 'sia o da 'nan o wɩɩ Bali -le 'wɩ man -le "wɛan bɛ, tɔɔn -e 'o 'pɛ 'si Bali -le 'wɩ -sru.