Search form

Matie 13:23

23'Pian min -mienun -le vɛ bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ 'saa 'wlɛ nɛn e -sran 'trɛ "yi "da bɛ, -a man bɛ, -yɛɛ bɔa "o man. O Bali -le 'wɩ maan, o "we "man, tɔɔn 'nyranman nɛn Bali wei -a 'padɩ "siala o man bɛ -a "nɛn bɔala -dan. Te o drɛ "le 'nan 'saa nɛn -a bɛ -tʋwli 'wlɛ a "man -yaa tʋ, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba 'shɛɛdʋ, ɛn -a -tʋwli 'wlɛ a "man -fuba yaaga bɛ, -yee 'wɩ 'zʋ.»