Search form

Matie 13:24

Zozi -kɔnnɛn "fɔ lu 'wlɛ -wlidɩ "da

24Zozi -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'bɛ 'yee fei 'pa, ɛn e 'saa 'fɔ "da.