Search form

Matie 13:27

27Minnun nɛn 'o yiɛ -tɔa "fei 'bɔ 'va te waa man dra bɛ, o -ta -a vɩlɛ fei san lɛ 'nan: ‹'Kʋ 'san, 'saa 'saza nɛn yia -fɔ 'yie fei. E drɛ 'kɔ, ɛn lu -wlidɩ 'bɔ 'ji?›