Search form

Matie 13:30

30'Ka o 'tʋɩ 'o trʋ 'e cin va -trilii, -e 'saa 'tɛ tʋ 'e bɔ. 'Saa 'tɛ tʋ -man bɛ, maan ve 'saa 'tɛnɔn lɛ 'nan, 'o lu 'wlɛ -wlidɩ "sʋʋla 'e 'flin, 'wɛɛ -yrɩ, -e 'wɛɛ 'tɛ 'blɩ. Ɛn 'saa bɛ, 'wɛɛ 'tɛ, -e 'wɛɛ 'sɛn 'mɛn 'trɛbɔ -ji.› »