Search form

Matie 13:31

Fei fɛ 'wlɛ 'tʋ man -kɔnnɛn 'lee 'mannyan man -kɔnnɛn

(Mk 4.30-32; Lk 13.18-21)

31Zozi -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le min -tʋ 'bɛ fei fɛ 'wlɛ "wɛnnɛn 'tʋ 'si, ɛn yaa -fɔ 'yee fei.