Search form

Matie 13:32

32Fei fɛ 'wlɛ zɩɛ -a "wɛnnɛn "mlian fei fɛ 'wlɛ pɛɛnɔn nɛn min -a -fɔa "fei bɛ -a da. 'Pian -te waa -fɔ ɛn e 'bɔ bɛ, -a -dan "mlian fei 'wlɛ pɛɛnɔn da. E dra "le yiba 'zʋ, te "lomannun a o "kɔɛ "tɔnan -a plan -ji.»