Search form

Matie 13:35

35Zozi -a drɛ zɩɛ 'nan, -e 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan -a 'vɩ bɛ, 'e 'lɛ sɔɔ. Bali 'lewei vɩzan -a 'vɩ 'nan:

«-Kɔnnɛn "ji nɛn an 'wɩ tin "baa minnun lɛ.

'Wɩnun nɛn o -fʋ 'e yɔɔdɩ

'trɛda pou sianan "trilii

-e 'e 'bɔ cɛɛgʋ yi -a bɛ,

maan ve minnun lɛ.»