Search form

Matie 13:36

Zozi lu 'wlɛ -wlidɩ "man -kɔnnɛn "ci 'vɩ

36"Bɛ -sru, Zozi minnun "kaga zɩɛ o 'tʋɩ, ɛn e -kʋ "kɔnnɛn 'o 'vale 'e -srunɔn 'a. -A -srunɔn pli "man, ɛn o 'nan -yrɛ 'nan: «-Kɔnnɛn "nɛn yia -fɔ lu 'wlɛ -wlidɩ "da bɛ, 'i -ci vɩ 'kʋɛ!»