Search form

Matie 13:41

41'Wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ bɛ -nyrɛn 'gʋ: 'An 'bɔ Blamin -pɩ 'an 'mɛn 'pasianɔn nɛn laji bɛ o "paa -sia. 'Wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn, 'lee minnun nɛn waa dra -e min 'e 'wɩ 'wlidɩ "drɛ bɛ, 'mɛn 'pasianɔn o bo "va minnun nɛn Bali mingɔnnɛn -ble o da bɛ o yei.