Search form

Matie 13:45

45Ɛn e -kɔnnɛn "pee -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E ya "le 'flɛ 'tanzan -tʋ 'bɛ cɩ fɛ -tʋ nɛn -a 'flɛ a "le -siga -zʋ bɛ -a -mie -wɛɛnan 'nan -e 'e 'lɔ.