Search form

Matie 15:14

14'Ka o 'tʋɩ zɩɛ! Yiɛ 'winɔn nɛn waa, ɛn o ya "vale 'o -si -kɔɔnman minnun nɛn o yiɛ a 'e 'widɩ bɛ -wlɛ. -Te yiɛ 'wizan -tʋ a -si -kɔɔnnan yiɛ 'wizan -tʋ lɛ bɛ, o "flinɔn -tɛa "klu -ji.»