Search form

Matie 15:19

19Kɔɔ min souba ji nɛn ci "nrɔndɩ -wlidɩ pɛɛnɔn "sia: min -tɛdɩ a -tʋ, min nan -wɛɛdɩ a -tʋ, min -sran -wɛɛdɩ a -tʋ, nyinnandɩ lɩ 'lee -kɔnnɛn -a te wa'a 'o cin 'palɛ dɩɛ e ya -tʋ, crin wʋdɩ a -tʋ, 'wlu 'sɛndɩ minnun man a -tʋ, 'wɩdɩ min man -wlidɩ "a -tʋ.