Search form

Matie 15:31

31Bobonun wɩɩ, minnun nɛn o man mɛn -mie -ka o man bɛ e drɛ "plɔnblɔn 'e "pa 'ji, minnun nɛn o "tun "bo bɛ o 'ta 'wʋ, yiɛ 'winɔn fɛnan 'yɩ, zɩ minnun 'wɩ zɩɛ -a -nan 'yɩ bɛ, o 'plo 'fɔ, ɛn o Izraɛl 'nɔn 'le Bali 'tɔ bɔdɩ 'sia.