Search form

Matie 16:1

Zuif 'nɔn 'tanɔn 'ka Zozi -le 'wɩ 'ci maan dɩ

(Mk 8.11-21; Lk 12.54-56)

1Farizɛn 'nɔn 'lee Saduze 'nɔn pli Zozi man, ɛn o 'tan "man 'wɩ 'tʋ laabʋdɩ -a -yrɔ. Waa 'vɩ -yrɛ 'nan, 'e 'lɛbo "fɔ wɩ -tʋ drɛ laji -e 'o -tɔ 'nan Bali -le 'plɛblɛ a -yrɔ.