Search form

Matie 16:12

12Ɛn -a -srunɔn -a -ci 'man "mɛn 'nan, 'mannyan nɛn waa -sɛan 'kpɔun -va bɛ, -yee "wɛan "cɛɛ e 'nan 'o yiɛ 'tɔ 'o 'fli -va dɩ. 'Pian Farizɛn 'nɔn 'lee Saduze 'nɔn -le 'wɩ "paadɩ nɛn yaa ve.