Search form

Matie 16:19

19Bali -le mingɔnnɛn trɛ bɛ, maan -lagle 'wlɛ -nɔan 'yiɛ. Fɛ oo fɛ nɛn yia ve "man "cɛjɛ 'trɛ 'gʋɛ -a da bɛ, te o -cɛjɛ 'vɩ "man laji. Ɛn fɛ oo fɛ nɛn yia "kuan 'i 'pɛ "fli "a 'trɛ 'gʋɛ -a da bɛ, te waa 'kun o -pɛ "fli "a laji.»