Search form

Matie 17:25

25Piɛri "e 'nan: «-Inyan, yaa -nɔan.»

"Bɛ -sru ɛn e wla 'kuin. -A -nan nɛn Zozi 'fɔ 'e 'flin, e 'wɩ 'gʋɛ -a laabʋ -yrɔ. Yaa laabʋ -yrɔ 'nan: «Simɔn, 'i 'ci "nrɔn 'wɩ 'gʋɛ -a da. Mingɔnnɛnnun nɛn 'trɛ 'gʋɛ -a da bɛ, -tɩnun lɔ nɛn o 'sukɔlɛ "sia? 'O 'bɔ 'le "kɔnnɛn 'nɔn 'lɔ nɛn waa "sia, -baa min peenun lɔ nɛn waa "sia?»