Search form

Matie 17:27

27'Pian -te kʋa drɛ ɛn 'wɩ 'nan o man bɛ, e 'ka "yi "dɩ. -Yee "wɛan 'i 'kʋ 'yi man, 'i -kopa -fɔla 'yia. Pɔ tɛdɛ nɛn e -kopa zɩɛ -a "siala bɛ 'i -tɛ. 'I yiɛ 'tɔ -a 'le! 'Lein 'wlɛ nɛn -nan bɛ, 'i 'si -e 'i -nɔn -wlɛ 'mɛn vɛ 'lee 'yie vɛ -a.»