Search form

Matie 18:10

10'Ka drɛ "yi! Minnun nɛn o yi -tɛala 'an da "le nannannun -le 'wɩ 'zʋ bɛ, te 'ka o drɛ 'ka 'pɛla koda dɩ! Kɔɔ maan ve 'cɛɛ 'nan, Bali -le 'pasianɔn nɛn o yiɛ -tɔa "minnun zɩɛ o va bɛ o ya bodrun funnin 'o 'tɔdɩ 'an "tɩ "nɛn laji bɛ -a 'lɛ. 'Wɩ nɛn e bɔa "minnun zɩɛ o man bɛ -e 'o -nan 'sinan 'pa -yrɛ.»