Search form

Matie 18:12

12'Ka 'ci "nrɔn 'wɩ 'gʋɛ -a da! Min -tʋ -le 'bla a -yaa tʋ, ɛn -a -tʋ 'san "va. Yaa dra 'kɔ? Maan ve 'cɛɛ 'nan, 'bla -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn bɛ e 'o "tʋe zɩɛ, -e 'e 'kʋ 'bla -tʋ nɛn e 'san bɛ -a -wɛɛ.