Search form

Matie 18:23

23Fɛ -le "wɛan nɛn an 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, -nyrɛn 'gʋ: Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ min da bɛ, e ya "le 'nan mingɔnnɛn -tʋ 'bɛ 'vɩ 'e 'wlunɔn lɛ 'nan, 'yee fiɛnnun nɛn o da bɛ, 'o 'ta -e 'e "nrɔn!