Search form

Matie 18:26

26Min zɩɛ e "po -sɔɔn mingɔnnɛn bɛ -a 'wlu, ɛn e -yrɛ 'nan: ‹'An 'san, 'i yra 'si! 'I tʋ -kɔɔn 'mɛn "nyian! An 'yie "lala -wɛɛ "man -blɛblɛ -e 'an pɛɛnɔn bɔla 'yiɛ.›