Search form

Matie 18:28

28"Yɛɛ -kʋ bɛ, min -tʋ nɛn o 'nyranman -tʋwli "paa 'e cin va bɛ yaa 'yɩ. -Yee "lala "wɛnnɛn a 'bɛ 'lɔ fiɛn -ji. Yaa -blɔ man sɔ 'kun, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: ‹'Mɛn "lala nɛn 'i 'lɔ bɛ, 'i -nɔn 'mɛn!›