Search form

Matie 18:32

32-A -nan nɛn mingɔnnɛn 'e 'suzan zɩɛ -a laabʋ "nyian, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: ‹'An 'suzan, i ya 'tɛɛ -wlidɩ! I toba -fɔ 'mɛn -yee "wɛan fiɛn nɛn 'i da bɛ, maan pɛɛnɔn 'cɛ 'yiɛ.