Search form

Matie 18:8

8-Yee "wɛan maan ve 'cɛɛ 'nan, -te 'i 'pɛ, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'i 'cɛin 'bɛ -maan i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'cɛn -e 'i tuʋ -kɔɔbli. Kɔɔ -te i -kʋ Bali va 'i 'pɛ ponɛn 'a, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'i cɛin ponɛn 'a 'i man bɛ, -a "yi mlin 'i 'pɛ "fli 'lee 'i 'cɛin "fli 'o 'fʋ 'i man -e 'wei 'tuʋ 'tɛ 'va bɛ, -a da.