Search form

Matie 18:9

9Ɛn -te 'i yiɛ 'bɛ -maan 'i 'wɩ 'wlidɩ "dra bɛ, 'i 'si "ji, -e 'i tuʋ -kɔɔbli. Kɔɔ -te i -kʋ Bali va yiɛ 'tʋwli "a bɛ, 'bɛ "yi mlin 'i yiɛ "fli 'o 'fʋ "ji, -e 'wei 'tuʋ 'tɛ 'va bɛ -a da.