Search form

Matie 19:9

9'An 'bɔ maan ve 'cɛɛ 'nan, min oo min nɛn 'e nan 'bɔla, te -kɔnnɛn -wɛɛdɩ man "cɛɛ dɩ, ɛn e lɩ pee 'pa bɛ, te e 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'e nan 'tʋɩdɩ -a ɛn e lɩ pee wɛɛ.»