Search form

Matie 2:11

11O wla 'kɔn zɩɛ -a -ji, ɛn o 'nɛn 'lee 'e "bʋ Mari 'yɩ. O "po sɔɔn, ɛn o 'nɛn zɩɛ -a 'bɔ. O 'wee -trɔ flu, ɛn o fɛnun -nɔn -yrɛ. -Siganun 'lee -laziglɔnun 'lee fɛnun nɛn waa laabo mire bɛ, -a 'bɔ nɛn waa -nɔn -yrɛ.